alt

Monogràfic

Humanitats ambientals: ecocrítica i descolonització cultural


Les humanitats ambientals, en general, i l’ecocrítica, en particular, suposen un marc crític (activista i acadèmic) transdisciplinar i globalment emergent, que en l'última dècada està transformant radicalment els estudis literaris i culturals (a més d'altres disciplines humanístiques com la història i la filosofia). No obstant això, la seva presència crítica és encara molt marginal en els departaments de filologia, literatura i cultura de la majoria de les universitats del món. A més, les revistes i publicacions més rellevants sobre humanitats ambientals apareixen gairebé sempre en anglès (en un context acadèmic dominantment anglosaxó). La intenció d'aquest monogràfic és que els debats al voltant de les humanitats ambientals, tan summament importants per confrontar els reptes socioecològics del segle XXI, arribin a (i siguin coproduïts per) intel·lectuals culturals i activistes que operin en contextos acadèmics i epistemològics diversos. En aquest sentit, l'objectiu seria buscar que les humanitats ambientals i l’ecocrítica constitueixin una part essencial de qualsevol currículum universitari i agenda de recerca cultural —filologies, estudis culturals, teoria literària i literatura comparada— i contribueixin, així, a la descolonització de l'imaginari dominant (antropocèntric, productivista, patriarcal, colonial, racista, utilitarista, reduccionista) i de la seva cultura econòmica basada en una impossibilitat biofísica: el creixement econòmic constant en el marc d'una biosfera finita.[+]

 

A dia 31 de juliol de 2018, s'obre la convocatòria per a la recepció d’articles del vint-i-unè número de 452ºF. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, que es publicarà el 31 de juliol de 2019. Aquesta convocatòria està oberta i dirigida a tots aquells que ho desitgin i tinguin els estudis mínims de llicenciatura. 

 

Les bases que s'exposen a continuació i que regulen la recepció i publicació dels diferents articles resten inscrites en els paràmetres exposats al Sistema d'arbitratge, al Manual d'estil i l'Avís legal. Es poden consultar a l'àrea de Procediments de la pàgina web (www.452f.com).


- El termini de lliurament dels articles serà el 31 de gener de 2019. Els que es rebin posteriorment a la data fixada seran descartats del procés d’avaluació.

- Només seran avaluats els articles que segueixin els criteris exposats en el Manual d’estil:

http://revistes.ub.edu/index.php/452f/about/submissions#authorGuidelines

- El nombre d'articles previstos per a aquesta vint-i-unena publicació és de 8 a 12. Els articles s'inscriuran, segons la seva temàtica, en la part de la revista que li correspongui (monogràfic o miscel·lània).

- La part monogràfica queda limitada a la publicació de 4 a 8 articles i, en aquest vint-i-unè número, pretén reunir un cos de treballs sobre el tema «Humanitats ambientals: ecocrítica i descolonització cultural)». El següent llistat és un repertori no exhaustiu de possibles temes:

 

 1. Agència del no-humà i cultura (posthumanisme crític).
 2. Escombraries i cultura.
 3. Energia i cultura (energy humanities).
 4. Ecologies urbanes.
 5. Decreixement i art.
 6. Refugiats ambientals i dinàmiques culturals.
 7. Tecnoptimisme i desastres ecològics.
 8. Ecofeminisme.
 9. Cultures gastronòmiques i les seves conseqüències socioecològiques.
 10. Crisi socioecològica i cultura contrahegemònica.
 11. Turisme i insostenibilitat.

 
- La resta dels textos constituiran la miscel·lània i, segons els límits de la teoria de la literatura i la literatura comparada, l'elecció del tema i el plantejament són lliures.

- Per a trameses en línia i normes editorials, si us plau consulteu el següent enllaç:

http://revistes.ub.edu/index.php/452f/about/submissions#onlineSubmissions

 

Convocatòria de ressenyes

S’obre igualment una convocatòria de ressenyes crítiques que seran publicades en un apartat de la revista dedicat a les novetats editorials.

- Les ressenyes hauran de ser originals i no haver estat publicades amb anterioritat.

- Els llibres ressenyats han de ser de teoria literària, crítica literària i/o literatura comparada.

- Els llibres ressenyats hauran de tenir data de publicació de l’any en curs o dels dos anteriors. Es valoraran també ressenyes de primeres traduccions o de reedicions significatives per a l’àrea de coneixement, sempre que la data de la seva publicació segueixi els paràmetres exposats.

- Els format i el sistema de notes, cites i referències bibliogràfiques han de seguir els mateixos criteris que els articles, segons el Manual d’estil de la revista.

- Les ressenyes hauran de tenir un títol, la referència bibliogràfica del llibre ressenyat i el seu número de pàgines. No han de tenir resum ni paraules clau.

- L’extensió de les ressenyes no podrà excedir les 1500 paraules.

- Les ressenyes susceptibles de publicació s’enviaran a la direcció http://revistes.ub.edu/index.php/452f/about/submissions#onlineSubmissions

 

Barcelona, 31 de juliol de 2018

Consell de Redacció de 452ºF

 

 

FaLang translation system by Faboba

index

miar ccuc csic dialnet doaj e-revistas isoc latindex MLAracoresh
lista de emails
click sinuca

chfyavbh88y FilmOneTorrents http://filmonetorrent.blogspot.com/4cd3