452ºF #20

 

Límits, tensions i desafiaments de la Teoria de la Literatura i la Literatura Comparada al segle XXI

 

 

Amb la publicació del seu vintè número, 452ºF. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada compleix una trajectòria de deu anys d'existència. I ho fa amb un monogràfic dedicat als «Límits, tensions i desafiaments de la Teoria de la Literatura i la Literatura Comparada al segle XXI», àrea de coneixement que ha articulat la seva trajectòria i que durant aquest temps ha sofert diverses transformacions en un context acadèmic cada vegada més global. Els 19 números anteriors constitueixen una mostra de la diversitat d'acostaments que dialoguen amb la disciplina. La seva revisió permet mostrar com la pròpia 452ºF, tensionada per aquesta diversitat, ha estat una talaia privilegiada des de la qual s'han anat detectant els diferents eixamplaments, desplaçaments i transfiguracions que ha experimentat. D'una banda, la globalització ha mostrat la tensió entre la diversitat en la qual cada país va incorporar el llegat de la Teoria Literària i la tendència a l'homogeneïtzació del camp seguint les pautes dels àmbits acadèmics dominants. De l'altra, la institucionalització acadèmica de la Teoria de la Literatura en els països occidentals ha sigut paral·lela a la difuminació dels seus límits i fronteres i, amb això, la de la seva especificitat com a camp del saber. Per la seva banda, la Literatura Comparada viu avui, com li ha estat propi en tota la seva trajectòria, una situació de crisi que l'obliga a una constant redefinició, abraçant objectes d'estudi nous, assumint el repte de la gestió de la multiplicitat de tradicions literàries, i plantejant la seva ubicació al costat o enfront dels Estudis Culturals, els Estudis d'Àrea o la pròpia Teoria Literària.

 

No obstant això, si una cosa prova la vitalitat de la revista és la permeabilitat del discurs teòric, capaç de dialogar amb tots els àmbits humanístics, travessant-los i dotant-los de l'exigència que va plantejar Roland Barthes el 1963 segons la qual tota crítica ha de ser, a la vegada, crítica de l'objecte d'estudi i crítica de si mateixa. Aquesta reflexivitat articula tot el projecte de 452ºF i ho ha fet oferint diferents formes de pensar la relació de la Teoria Literària amb els Estudis Literaris i Culturals, així com diferents formes d'entendre el comparatisme.

 

Aquest número vol ser també una ocasió per reconèixer a totes aquelles persones que han fet possible la revista, així com per posar en valor la seva trajectòria. L'origen de 452ºF es remunta a 2008, quan un grup d’aleshores estudiants de màster, després de detectar la manca de revistes acadèmiques en llengües peninsulars dedicades a la Teoria de la Literatura i la Literatura Comparada, va tenir la iniciativa pionera de crear una revista digital, en accés obert i en quatre llengües: català, eusquera, castellà i anglès. L'enorme esforç que va suposar durant anys l'edició d'una revista que en realitat eren quatre tenia vocació política clara. En primer lloc, pretenia afavorir la internacionalització de la recerca que es feia en el nostre entorn universitari. En segon lloc, volia fomentar la producció acadèmica de l'àrea en llengües minoritzades com el català i l’eusquera. En tercer lloc, contribuïa al seu desenvolupament en bolcar a aquestes llengües conceptes que s'han anat generant en altres àmbits lingüístics. Una altra audàcia destacable del projecte va ser el seu nou disseny ―amb un equip dedicat exclusivament a il·lustracions― que ha estat mimetitzat posteriorment per nombroses revistes. Per això, aquest nombre vol ser també un homenatge als seus fundadors: Noemí Acedo, Izaro Arroita, Ibai Atutxa, Pablo Barrio, Joan Ferrús, Ana García, Inés Marc, Paula Meiss, Francisco Piñón, Jaume C. Pons, Pau Vadell i Aina Villalonga, així com als especialistes i als investigadors que, des del primer número i com a part del Comitè Científic, han donat suport a 452ºF i han contribuït al seu creixement i internacionalització.

 

En aquests deu anys la revista ha evolucionat. El seu comitè de redacció s'ha anat renovant, ampliant i diversificant progressivament, així com el seu Comitè Científic. La seva vocació acadèmica es va consolidar amb l'adopció del sistema OJS, la seva progressiva inclusió en índexs bibliomètrics de primer nivell i la seva adscripció a la Universitat de Barcelona. Els seus majors èxits, però, han estat el d'estimular la producció acadèmica de joves investigadors al costat d'estudiosos consagrats i el fort impacte que ha exercit en l'àmbit acadèmic en llengua espanyola a banda i banda de l'Atlàntic.

 

Un bon exemple d'això el podem trobar en el present número. Els articles que integren el dossier monogràfic podrien dividir-se en dos grups, aquells que reflexionen sobre la situació del camp en altres contextos diferents al peninsular ―Susan Ingram i Irene Sywenky, Colton Valentine i Borja Mosso Martín― i aquells que des de l'acadèmia espanyola aborden la renovació de la Teoria de la Literatura i la Literatura Comparada coincidint en la discussió sobre la influència de la World Literature o Literatura mundial en el camp dels estudis comparats ―Juan Evaristo Valls Boix, Laura Camí Plaza i Patricia López Gràcia.

 

Com a part del primer grup, a «X Marks the Spot: Literature and Theory as Limit Tests for Comparative Literature in the 21st Century, Canadian Perspectives», Susan Ingram e Irene Sywenky reflexionen sobre la situació actual del camp de la Teoria de la Literatura i la Literatura Comparada en el context canadenc, a propòsit de la celebració del cinquantè aniversari de l'Associació Canadenca de Literatura Comparada. La consolidació d'aquests estudis, així com la seva voluntat de reactualització i canvi ha portat al camp de la literatura comparada a expandir la recerca sobre la literatura i la teoria a partir del diàleg amb els estudis de traducció i en el context dels processos culturals que porta amb si la globalització. A «Send Your Kids to the Jungles of Theory: An Alternative Narrative of the Humanities Crisis», Colton Valentine analitza la crisi de les humanitats a partir del declivi de l'anomenada «teoria francesa» a l'acadèmia nord-americana com a conseqüència i reacció del conservadorisme intel·lectual i del gir neoliberal que es va donar als Estats Units en les últimes dècades del passat segle. Segons Valentine, aquests factors no només van demonitzar la reflexió crítica, sinó que, tot prioritzant el coneixement científic i comercial, van devaluar el desafiament intel·lectual que tenen les humanitats en el context de l'ensenyament universitari a favor d'un pensament homogeni i mercantilitzable. La influència dels sistemes econòmics en la configuració del text literari és el punt de partida de Borja Mozo Martín en la seva anàlisi de la narrativa de l'escriptor francès Tanguy Viel a «Pour une littérature fiduciaire : inscriptions du signe monétaire et (re)problématisations de l’écriture dans l’œuvre de Tanguy Viel». A partir de la lectura de Viel, Mozo Martín argumenta que la inscripció dels diners com a sistema de simbolització en el text literari permet formular una poètica de la representació que es basa en l'analogia estructural entre el signe monetari i el signe lingüístic. La seva suggestiva anàlisi ens convida a reflexionar sobre la narrativa francesa contemporània a partir de la problematització de la ficció i de la nostra relació amb la realitat empírica i amb les representacions que donen forma a la nostra subjectivitat.

 

La World Literature com a nou paradigma teòric de la literatura comparada vertebra el segon bloc d'articles que componen aquest dossier monogràfic. En aquests textos, a la pregunta sobre què és la World Literature, formulada per David Damrosch, Juan Evaristo Valls Boix respon des d'una perspectiva crítica amb l'anàlisi de The Crying of Lot 49 de Thomas Pynchon a «Trystero World (Literary) System Thomas Pynchon y la paranoia de la literatura mundial», Laura Camino Plaza ho fa amb l’estudi de les interseccions amb els estudis medievals a «Paradigmas en contacto: el Medievalismo en diálogo con la Literatura Comparada y la Literatura Mundial», i Patricia López Gracia, a «Modos de leer: La práctica del comparatismo y la World Literature», amb una reflexió entorn a la importància que tenen els modes de lectura per a l'aproximació a la literatura mundial com a paradigma de la literatura comparada.

 

Sobre la World Literature ve a donar compte també Enric Sullà en la reflexió que comparteix a la nota crítica «La Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada hoy: reflexiones», en la qual hi participa al costat d’Ibai Atutxa Ordeñana, Annalisa Mirizio, Analía Gerbaudo i Francesco Ardolino, les breus reflexions dels quals ens permeten completar els territoris que configuren la cartografia del camp de la Teoria de la Literatura i la Literatura Comparada a l'actualitat. A aquestes reflexions se li suma la nota de Guido Herzovich sobre la funció de la teoria literària en les últimes dècades i la seva indissociable relació amb la producció de lectors en el context de la societat de consum i la massificació de l'ensenyament universitari a «La teoría, la sensibilidad, la producción de lectores».

 

La secció Miscel·lània d'aquest número 20 està integrada per quatre articles que demostren diferents perspectives pròpies de les interseccions i resignificaciones del camp de la Teoria de la Literatura i la Literatura Comparada avui dia. Per exemple, l'article de Nicolás Suárez «Los gauchos angloparlantes y la pampa en Technicolor: versiones y perversiones del Martín Fierro en Way of a Gaucho (1952) de Jacques Tourneur» revisita el debat entorn a la imatge del gaucho com a emblema nacional a partir de l'anàlisi de la pel·lícula Way of a Gaucho (1952), dirigida per Jacques Tourneur i basada en la novel·la de Herbert Childs. «La imagen y el archivo: formas de contacto» d’Ana Porrúa és una reflexió sobre la lectura de la imatge com a arxiu a partir de l'estudi que les avantguardes van fer de de Les Chants de Maldoror d'Isidore Ducasse, Comte de Lautréamont. Per la seva banda, María Fernanda Alle a «“La literatura del partido”. El realismo socialista entre el arte y la política» desenvolupa una lectura cronològica d’«algunos de los textos teórico-políticos que sentaron las bases de la doctrina del realismo socialista como aparato axiológico impuesto desde el Estado soviético, tanto para la creación artística como para la crítica» amb la finalitat de demostrar les contradiccions que emergeixen de la doctrina estalinista, la qual acaba per confondre tant els valors polítics com els artístics. Finalment, Antonio Castro Balbuena desenvolupa un estudi sobre la influència de la realitat que coneixem (extratextual) en la realitat que creem (intratextual) a partir del diàleg entre un text pertanyent al gènere fantàstic ―El Senyor dels anells― i un altre representatiu del gènere realista ―Madame Bovary― en el seu article «La realidad extratextual como modelo de referencia para la creación de mundos ficcionales. El Señor de los Anillos y Madame Bovary».

 

Volem, finalment, compartir amb els lectors la nostra satisfacció per aquests deu anys de camí editorial, en uns temps especialment convulsos i plens de transformacions en les maneres de pensar, d'escriure i d'editar la teoria literària i el comparatisme. El nostre propòsit és sens dubte el de mantenir el compromís amb el rigor de pensament i d'escriptura, així com amb l'accés obert, forma indispensable avui de propagar el coneixement sense traves ni limitacions. Esperem que aquest volum, el dossier monogràfic del qual ha estat coordinat, per primera vegada, enterament de manera col·lectiva pels membres del Consell de redacció de 452ºF, contribueixi a seguir pensant en comú algunes de les tensions i problemes que travessen actualment el sempre difús i sempre fèrtil camp de la teoria de la literatura i la literatura comparada. Perquè 452ºF. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada és i serà essencialment un projecte col·lectiu, impensable sense la confluència de tantes persones que han posat a disposició de la revista la seva feina i creativitat. Ens queda reiterar, per acabar, la nostra gratitud cap a totes les persones que, de forma altruista i compromesa, l'han fet i la segueixen fent possible, des de cada un dels articulistes, avaluadors i editors fins als il·lustradors, traductors i correctors que per aquestes pàgines han passat.

 

Consell de redacció

452ºF. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

 

FaLang translation system by Faboba

index

miar ccuc csic dialnet doaj e-revistas isoc latindex MLAracoresh
lista de emails
click sinuca

chfyavbh88y FilmOneTorrents http://filmonetorrent.blogspot.com/4cd3