alt

Literatures Ibèriques Comparades

La Literatura Comparada ha completat amb aportacions teòriques els estudis literaris tradicionals per a proposar nous acostaments metodològics. El fenomen literari difícilment pot concebre’s de forma aïllada, i les tradicions literàries de la Península Ibèrica no es poden comprendre plenament per separat. Tot i el canvi de paradigma que ha suposat la incorporació de la Literatura Comparada al camp dels estudis literaris, especialment com a problematització de les històries nacionals de la literatura, només en comptades ocasions s’ha desenvolupat una orientació comparatista respecte a les literatures ibèriques en el nostre context acadèmic. Aquest oblit no respon únicament a la manca de tradició, sinó que participa a més de les objeccions institucionals a l’hora de pensar nocions com les d’Estat Espanyol, Península Ibèrica o Europa des de la pluralitat i no des de certes posicions de poder que, tot sigui dit, no són alienes al desenvolupament de les literatures en les diferents llengües peninsulars.

La interpenetració de les literatures ibèriques es remunta a la cultura medieval, però el procés s’accentua a partir de la segona meitat del segle XIX quan, després de la pèrdua de les colònies americanes, els camps intel•lectuals peninsulars comencen a articular-se a través de la invenció d’una tradició literària pròpia, al servei de diversos projectes polítics i culturals. Paradoxalment, aquest és un moment extraordinari d’intercanvis entre escriptors i literatures que tindrà un episodi culminant a l’internacionalisme avantguardista. Així mateix, és un període d’intenses lectures creuades entre escriptors de diverses llengües; s’esdevenen nombrosos casos de canvis de llengua en els autors; i paral•lelament, la noció d’iberisme va essent construïda i debatuda des del camp intel•lectual pels mateixos literats. Aquesta perspectiva obliga, en el marc de la Literatura Comparada, a estudiar les relacions entre literatura, política, història i altres pràctiques discursives. La política de traduccions, un camp inevitable dels estudis en Literatura Comparada, és aquí també fonamental. La traducció és una de les pràctiques amb major força modeladora de la cultura. Què es tradueix i què no, a quins projectes culturals i polítics obeeixen les seleccions i els oblits, quins efectes tenen en el camp literari i en els projectes creadors són preguntes que no poden defugir-se. Aquest monogràfic es proposa analitzar aquestes tensions des d’acostaments comparatistes que, en funció de la història cultural compartida, treballin les relacions entre les diverses literatures de la península. Per tot això, entendrem la Literatura Comparada no com aquell estudi que es desentén de les fronteres lingüístiques, sinó com l’estudi de les relacions entre els diversos sistemes literaris. Dins d’aquest marc, i en virtut de la seva interdisciplinarietat implícita, es privilegiaran aquelles aproximacions que tinguin en compte les aportacions teòriques de perspectives com la sociologia de la literatura, els estudis polisistèmics, la història intel•lectual o la crítica de la cultura. Tot plegat al servei d’impulsar una reformulació conceptual de la Literatura Comparada en el marc de les cultures ibèriques que respongui a la seva complexitat institucional, política, històrica, cultural, literària o intel•lectual. Proposem un llistat no exhaustiu de línies de recerca:

a) Projecte creador i posició en el camp literari dels escriptors bilingües
b) Avantguardes i internacionalisme literari
c) Revistes literàries: circuits, diàlegs, polèmiques, traduccions, plurilingüisme
d) Història intel•lectual a l’àmbit peninsular: debats i diàlegs entre comunitats lingüístiques
e) Iberisme i consciència europea en els projectes literaris
f) Política de traduccions
g) Situacions culturals de fronteraFaLang translation system by Faboba

index

miar ccuc csic dialnet doaj e-revistas isoc latindex MLAracoresh
lista de emails
click sinuca

chfyavbh88y FilmOneTorrents http://filmonetorrent.blogspot.com/4cd3