452ºF

Editorial

2013

Inaugurem el cinquè any de publicació de 452f amb el monogràfic Subjectes poètics contemporanis, ja encapçalat amb el número 8. Els articles que el composen incideixen en la producció de la poesia contemporània no tan sols des de l’anàlisi de les noves representacions del jo líric, sinó també des d’enfocaments teòrics diversos que evidencien la necessitat de revisió i actualització dels estudis sobre el vers en teoria literària i literatura comparada. [+]

Entitat editora

Entitat editora


L’Associació Cultural 452°F és l’entitat responsable de l’edició d’aquesta revista. Els seus esforços s’han concentrat en la necessitat de treure a la llum una publicació que permeti transferir coneixements literaris i artístics al major nombre de persones possible i amb la garantia que suposa un aval acadèmic. Amb aquest objectiu s’ha elegit el suport digital per a la seva difusió, el compromís adquirit amb la pluralitat lingüística i la formació d’un Comitè científic aval·lat pel currículum de cada un d’els seus membres. [+]

Consell redacció

Consell de redacció


El Consell de redacció de la revista està format per dotze persones que, com a mínim, es troben cursant estudis de postgrau relatius a l’estudi de la literatura. [+]

Comitè científic

Comitè científic


El Consell de redacció necessita l’assessorament de certes persones que, valorades a partir del coneixement del seu treball, conformin el Comitè científic de la revista. En la seva conformació s’ha pretengut comptar amb el suport d’alguns dels principals investigadors de l’àmbit acadèmic. [+]

Equip TC

Equip de Traductors i Correctors


La revista 452°F compta amb els seus propis equips de traductors i de correctors. Amb la seva conformació i treball pretén complir amb el seu compromís de ser un servei amb la major utilitat social possible. [+]

Equip IM


Equip d'Il·lustradors i Maquetadors


La revista 452ºF, amb el propòsit de fer extensible la qualitat dels seus continguts a la forma de la seva presentació, compta amb un equip propi d’il·lustradors i de maquetadors. La feina dels seus membres s’utilitzarà a fons perquè la lectura de la revista sigui agradable tant intel·lectualment com visualment. [+]

altAmb el propòsit de garantir un producte final de qualitat queda estipulat el següent Sistema d’arbitratge.


El procés avaluatiu per a la selecció d’articles queda definida al següent protocol d’avaluació:

  • 1. Convocatòria per a la recepció d’articles científics originals a través del correu electrònic de la revista. Aquesta convocatòria es farà pública a través de la pàgina web de la revista i, de la mateixa manera, serà notificada als departaments de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada de diverses Universitats. El termini estipulat comprèn dos mesos.
  • 2. Avaluació dels articles rebuts per part del Consell de redacció. El sistema queda establert d’acord al sistema de parells, garantint la lectura de cada article per un mínim de dos membres. En cas necessari es duria a terme per un tercer una altra lectura. Aquesta avaluació estarà basada en uns criteris qualitatius i formals disponibles a la pàgina web de la revista amb anterioritat a l’obertura de la convocatòria. El Consell de redacció disposa d’un termini de 15 dies per a portar a terme la seva tasca.
  • 3. Es notificarà per escrit a tots aquells autors, els articles dels quals hagin estat desestimats pel Consell de redacció els motius de la decisió.
  • 4. Els articles preseleccionats seran sotmesos a la valoració del Comitè científic, procurant que cada un d’ells sigui valorat per dos dels seus membres. Aquests tindran un termini de 30 dies per emetre el seu judici.
  • 5. Es notificarà per escrit a tots aquells autors, els articles dels quals hagin estat desestimats pel Comitè científic els motius de la decisió. De la mateixa forma, es notificaran els acceptats a aquells autors que formaran part de la publicació amb el seu article.
  • 6. En un termini de 25 dies es procedirà a la publicació del número, que no tindrà menys de sis articles ni més de divuit.
FaLang translation system by Faboba

index

miar ccuc csic dialnet doaj e-revistas isoc latindex MLAracoresh
lista de emails
click sinuca

chfyavbh88y FilmOneTorrents http://filmonetorrent.blogspot.com/4cd3