LA TRADUCCIÓN EN RIESGO: LA LISTA DE DIÁLOGOS COMO CONTROL HERMENÉUTICO - MABEL RICHART


Resumen || Este trabajo se propone llevar a cabo una descripción y análisis de uno de los primeros elementos en todo proceso de doblaje: la lista de diálogos que una empresa entrega a un estudio para su traducción. Ello se hace con un doble fin: ofrecer una caracterización de un documento que no suele incluirse en los estudios de la traducción audiovisual; y presentarlo como uno de los síntomas del riesgo que comporta toda traducción, la mala interpretación y la manipulación. Al mismo tiempo, ofrece unos documentos en los que se apoyan los análisis.


Palabras clave || traducción audiovisual | doblaje | estudios culturales | análisis genético

TRANSLATION AT RISK: THE DIALOGUE LIST AS A HERMENEUTIC CONTROL - MABEL RICHART


Abstract || This paper intends to carry out a description and analysis of one of the first elements in any dubbing process: the script list delivered by a film distribution company to a dubbing studio for its translation. This is done with a twofold purpose: first, to offer a close description of a document that is not normally included in audiovisual translation studies, and second, to present it as one of the symptoms of the risks involved in any translation: misinterpretation and manipulation. At the same time, this paper provides some documents that support the analysis.


Keywords || audiovisual translation, dubbing | Cultural Studies | genetic analysis.LA TRADUCCIÓ EN PERILL: LA LLISTA DE DIÀLEGS COM A CONTROL HERMENÈUTIC - MABEL RICHART


Resum || Aquest treball es proposa dur a terme una descripció i anàlisi d’un dels primers elements en tot procés de doblatge: la llista de diàlegs que una empresa entrega a un estudi per a la seva traducció. Això es fa amb una doble finalitat: oferir una caracterització d’un document que no acostuma a incloure’s en els estudis de la traducció audiovisual; i presentar-lo com un dels símptomes del perill que comporta tota traducció, la mala interpretació i la manipulació. Al mateix temps, ofereix uns documents en els quals es recolza l’anàlisi.


Paraules clau || traducció audiovisual | doblatge | Estudis Culturals | anàlisi genèticITZULPENA ARRISKUAN: ELKARRIZKETA-ZERRENDA KONTROL HERMENEUTIKO GISA - MABEL RICHART


Laburpena || Lan honek bikoizketa prozesu ororen lehen osagaietako baten analisi eta deskribapena burutzea bilatzen du: enpresa batek estudio bati haren itzulpenerako entregatzen dion elkarrizketa-zerrenda. Hura helburu bikoitzarekin egiten da: ikus-entzunezko itzulpenetan aintzat hartu ohi ez den dokumentu baten karakterizazioa eskaintzea; eta itzulpen orok, interpretazio okerrek eta manipulazioek eragiten duten arriskuaren sintometako bat gisa aurkeztea. Era berean, analisiak oinarritzen diren dokumentu batzuk eskaintzen ditu.


Hitzak || ikus-entzunezko itzulpena | bikoizketa | ikasketa kulturalak | analisi genetikoa


FaLang translation system by Faboba

index

miar ccuc csic dialnet doaj e-revistas isoc latindex MLAracoresh
lista de emails
click sinuca

chfyavbh88y FilmOneTorrents http://filmonetorrent.blogspot.com/4cd3