alt

Monogràfic 452ºF #22

 

Pensament literari català

 

 

Els estudis literaris catalans han tingut una orientació dominant de filiació filològica i historicista. Les poques dècades de desenvolupament universitari d'aquesta disciplina han estat marcades per un lideratge fort en les fases inicials que ha empès bona part dels esforços en aquesta direcció. Les prioritats i les urgències de l'acadèmia, juntament amb la feblesa i l'escassa articulació de les propostes sorgides en altres àmbits de la crítica i de la reflexió literària catalana, han marcat el domini d'una dinàmica canonitzadora i positivista, centrada en l'estudi i la fixació dels textos, dels períodes de la història de la literatura catalana, de les trajectòries bio-bibliogràfiques i de les interrelacions amb els contextos històrics de les produccions literàries. Aquest historicisme dominant ha marcat també una desatenció crítica al procés creatiu en curs que ha conduït a la paradoxa d'una producció literària gairebé sense lectures, sense interpretacions.

 

Encara que minoritàries en la conversa literària catalana, cal destacar les aportacions de veus singulars i de referència, grups de recerca, revistes i altres iniciatives que porten dècades explorant perspectives crítiques, teòriques, comparatistes, estètiques o hermenèutiques, participant en debats d'abast transversal i de projecció internacional, així com en el diàleg interdisciplinar amb altres àmbits humanístics o de les ciències socials.

 

Aquesta convocatòria s'obre a contribucions que incideixin en l'activació de la reflexió teòrica, comparatista i crítica des de l'àmbit de les lletres catalanes. Es tracta tant d'analitzar i dialogar amb les propostes que ja han estat fins ara posades sobre la taula en aquests camps, com d'obrir nous debats i plantejar reflexions o nous horitzons de recerca i d'exploració teòrica.

 

Entre els possibles àmbits de reflexió que s'obren en aquests convocatòria en destaquen el següents:

 

a) Literatures nacionals i literatures universals

b) Més enllà del discursos del resistencialisme i la normalització

c) Debats estètics i filosòfics: la literatura com a forma de coneixement

d) Perspectives comparatistes

e) Funcions i disfuncions de la crítica literària

f) Subalternitzacions, regionalitzacions i enfocaments postcolonials

g) Gèneres i identitats

h) Heterodòxies creatives i lectores en espais liminars

i) Arrelaments i cosmopolitismes

j) Despolititzacions i repolititzacions de les pràctiques i reflexions literàries

k) Derives teòriques de la traducció literària

l) Clàssics, cànons, repertoris i altres llistes de distribució

 

Manel Ollé (Coord.)

Universitat Pompeu Fabra

 

FaLang translation system by Faboba

index

miar ccuc csic dialnet doaj e-revistas isoc latindex MLAracoresh
lista de emails
click sinuca

chfyavbh88y FilmOneTorrents http://filmonetorrent.blogspot.com/4cd3